• info@croatiainspect.hr

 • +385(0)1/4874-777

 • +385(0)1/4873-728

O nama

O nama

Croatiainspect je društvo s ograničenom odgovornošću koje obavlja poslove kontrole kvalitete i kvantitete roba u Hrvatskoj i u svijetu. Korisnicima usluga pruža sve informacije o opsegu i načinu izvođenja kontrole kvalitete i kvantitete, te odgovara na sve zahtjeve korisnika glede njihove maksimalne zaštite od rizika nabave uz nultu stopu reklamacija.

Croatiainspect djeluje više od četrdeset godina. Svojom dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u pružanju usluga kontrole kvalitete i količine robe, korisnicima svojih usluga, sudionicima u domaćoj i međunarodnoj trgovini, omogućava pouzdanu i profesionalnu uslugu. Croatiainspect kroz izgrađenu mrežu sazdanu od stručnih zaposlenika, međusobno povezanih sektora te brojnih i raznorodnih vanjskih suradnika, djeluje u području:

 • kontrole kvalitete i količine proizvoda
 • kontrole količina pri transportu i pretovaru
 • kontrole utovara / istovara
 • savjetovanja za definiranje obima kontrola i tehničkih uvjeta isporuke
 • savjetovanja za kvalitetu
 • kvalifikacijskih audita proizvođača
 • audita sustava kvalitete
 • ispitivanja kvalitete proizvoda

Zavidna reputacija Croatiainspecta temelji se na slijedećim poslovnim načelima:

 • podrobna priprema za svaki pojedini projekt
 • izvršenje kontrole koje se povjerava kvalificiranim i dokazanim stručnjacima
 • komunikacija s korisnicima usluga radi pravodobne razmjene informacija
 • sustav osiguravanja kvalitete sukladan zahtjevima norme ISO 9001
 • inspekcijski nadzor sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012

 

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference