• info@croatiainspect.hr

  • +385(0)1/4874-777

  • +385(0)1/4873-728

Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom

Uz opći sustav osiguranja kvalitete prema ISO 9001, Croatiainspect posjeduje sustav upravljanja kvalitetom u stručnim područjima u skladu sa normom HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju, kao inspekcijsko tijelo vrste A.

Sve metode inspekcije akreditirane su od strane Hrvatske akreditacijske agencije koja je potpisala Multilateralni sporazum o priznavanju jednakosti akreditacije o uzajamnom priznavanju akreditacije laboratorija te također i za područje inspekcije.

Uspostava sustava vrednovanja i potpisivanja Multilateralnih sporazuma o priznavanju akreditacije među akreditacijskim tijelima članicama EA omogućuje međusobno povjerenje u rad akreditacijskih tijela, a time i prihvaćanje certifikata, izvještaja o ispitivanju i inspekciji, verifikaciji izdanih od strane akreditiranih tijela, odnosno pomaže dobavljačima da svoje proizvode ili usluge ne moraju ponovno ocjenjivati u svakoj zemlji na čije tržište stavljaju svoje proizvode.

Metode inspekcije akreditirane od strane HAA (detalji se nalaze u prilogu potvrdi o akreditaciji):

  • inspekcija u području nadzora sirove nafte, naftnih derivata i biodizela sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020
  • inspekcija nad proizvodnjom opreme za naftu i plin sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020
  • inspekcija zavarenih spojeva metodom radiografskog ispitivanja, ispitivanja penetrantima ili magnetskim česticama sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020
  • inspekcija industrijskih proizvoda metodom ultrazvučnog mjerenja debljine stjenke sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020

Certifikatom koji nam je dodijeljen 1995. godine Croatiainspect se svrstao na prvo mjesto među hrvatskim kontrolnim organizacijama koje su svoje poslovanje uskladile sa zahtjevima norme HRN ISO 9001.

Croatiainspect je član IFIA-e (INTERNATIONAL FEDERATION OF INSPECTION AGENCIES) te su i inspektori certificirani prema propisima IFIA-e.

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference