• info@croatiainspect.hr

  • +385(0)1/4874-777

  • +385(0)1/4873-728

Prigovori i pohvale

Prigovori i pohvale

Naš cilj je stalno poboljšavanje kvalitete usluge koju pružamo našim klijentima. Svojim prijedlozima, prigovorima i pohvalama pridonosite ostvarenju još uspješnije suradnje, na čemu vam zahvaljujemo.

Ako nam želite uputiti prigovor ili pohvalu pošaljite isti na e-mail adresu predstavnika Uprave za upravljanje kvalitetom sandra.ticaric@croatiainspect.hr

 

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference