• info@croatiainspect.hr

  • +385(0)1/4874-777

  • +385(0)1/4873-728

Sektor nafte i naftnih proizvoda

Sektor nafte i naftnih proizvoda

Sektor „Nadzora nafte i naftnih proizvoda“, kao neovisno akreditirano inspekcijsko tijelo, uz primjenu akreditiranih inspekcijskih metoda u nadzoru kretanja nafte i trošarinskih proizvoda, ima ulogu nepristrano i točno provoditi kontrolu količine i kvalitete robe, utvrđivanjem svih potrebnih parametara koji utječu na obračun količine kontrolirane vrste robe.

Zakonita mjerila nije moguće primijeniti u svim slučajevima nadzora i kretanja nafte i trošarinskih proizvoda, budući da ista mjere ili masu ili volumen proizvoda, bez obzira na svojstva i kvalitetu istoga (gustoća, sadržaj vode i sedimenata...).

Automatski mjerni sustavi razine tekućine, koji se koriste na spremnicima, su računalni sustavi koji se koriste kako bi se utvrdio ukupni bruto obujam u spremniku bez utjecaja vanjskih faktora na stvarnu količinu (temperatura robe i okoline, gustoća mjerene robe i istisnina plivajućeg krova, a kod spremnika pod tlakom i zasićenost plinske faze). Isti mogu poslužiti samo kao indikatori visine stupca tekućine u spremniku i temperature robe.

Točan obračun količine nafte i tekućih naftnih goriva, moguće je izvršiti samo ako se u obzir uzmu sve činjenice bitne za određivanje količine robe, obavezno uzimajući u obzir određivanje kvalitete proizvoda, kao i sljedeće parametre:

  • ukupni izmjereni volumen očitan iz tablica obujma spremnika na osnovu
  • izmjerenih stupaca visine robe ili visine praznog prostora,
  • temperature robe u spremniku,
  • volumenu izdvojene (slobodne) vode (ako je ima),
  • masu plivajućeg krova,
  • sadržaju vezane vode i sedimenata,
  • gustoći robe u spremniku ili prijevoznom sredstvu
  • razlika u odnosu na početno i završno vaganje na namjenskim vagama uz neophodnu inspekciju robe u cisternama radi utvrđivanja kvalitete i vrste robe.

Jedini pouzdan i ispravan način mjerenja energenata svakako je nadzor i inspekcija neovisnih inspekcijskih tijela akreditiranih po normi HRN EN 17020.

Primjenom odgovarajućih metoda mjerenja i obračuna količina, akreditiranih od strane Hrvatske akreditacijske agencije, nadzor kretanja nafte i trošarinskih proizvoda je u potpunosti nadziran proces.

Norme i standardi za mjerenje i obračun količina koje primjenjujemo, u skladu sa stečenim akreditacijama, čine nas neovisnim, nepristranim i odgovornim inspekcijskim tijelom.

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference