• info@croatiainspect.hr

 • +385(0)1/4874-777

 • +385(0)1/4873-728

Odjel nadzora opreme za proizvodnju, transport i skladistenje nafte i plina

Odjel nadzora opreme za proizvodnju, transport i skladistenje nafte i plina

Odjel nadzora opreme za proizvodnju, transport i skladištenje nafte i plina obuhvaća područja kontrole:

 • naftne i petrokemijske industrije
 • strojogradnje
 • metalurgije
 • graditeljstva
 • elektrotehničkih proizvoda

Usluge koje pružamo svojim korisnicima u Hrvatskoj i diljem svijeta, što je vidljivo na našoj bogatoj referentnoj listi, uključuju:

 • tehničku suradnju i savjetovanje u svezi osiguravanja kvalitete projekata i postupka ugovaranja opreme i materijala
 • tehničku suradnju i savjetovanje u području osiguravanja kvalitete projekata i postupka ugovaranja opreme i materijala
 • vrednovanje i ocjenu tehničkih specifikacija
 • vrednovanje i ocjenu podobnosti dobavljača, te sustava osiguravanja kvalitete
 • pribavljanje potrebne dokumentacije za izradu planova kvalitete i procedura kontrole
 • provođenje sastanaka prije početka proizvodnje kako bi se definirao i analizirao obim nadzora nad aktivnosti kontrole kvalitete, ispitivanja i testiranja, kao i rokove i odgovornosti u izvođenju projekata
 • kontrolu kvalitete proizvoda za trajanja proizvodnog procesa
 • kontrolu tehničkih parametara i funkcionalna ispitivanja industrijske opreme
 • kontrolu kvalitete, ispitivanje i nadzor pri montaži, ugradnji i održavanju industrijske opreme i materijala
 • ispitivanja bez razaranja metodama radiografije, ultrazvuka, magnetskim česticama i penetrantima
 • kontrolu utovara i istovara
 • kontrola spremnosti za isporuku-expediting
 • provjeru i ovjeru dokumentacije, certifikata, količina, označavanja, zaštite i pakiranja proizvoda
 • procjenu šteta na opremi za račun proizvođača, vlasnika, osiguratelja ili prijevoznika
 • periodične kontrole i ispitivanja industrijskih zgrada, opreme i instalacija u uporabi
 • završna ispitivanja opreme
 • laboratorijska ispitivanja

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference