• info@croatiainspect.hr

  • +385(0)1/4874-777

  • +385(0)1/4873-728

Politika kvalitete

Politika kvalitete

Obavljajući aktivnosti iz svoje osnovne djelatnosti - kontrole kvalitete i količine robe - Croatiainspect utvrđuje sukladnost proizvoda / usluga s korisnikovim zahtjevima provodeći uzorkovanje, mjerenje, nadzor, inspekciju, ispitivanje.

Kako bi se zadovoljili iskazani zahtjevi korisnika i nadalje razvijala uloga Croatiainspecta kao tradicionalno pouzdane kontrolne organizacije, uprava društva odlučna je uključivati kvalitetu u sva područja svojih aktivnosti stoga se politika kvalitete zasniva na sljedećim načelima:

  • Glavni cilj je ostvarivanje svih ugovornih zahtjeva, odnosno ispunjenje očekivanih zahtjeva korisnika usluga
  • Pružati potpunu uslugu zasnovanu na načelima poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete
  • Provoditi djelotvorne oblike komunikacije s korisnicima u cilju ispunjavanja njihovih zahtjeva i povećanja njihovog zadovoljstva
  • Uz neprekidno ispunjavanje zahtjeva Sustava kvalitete, raditi na poboljšavanju njegove učinkovitosti u svrhu unapređivanja kvalitete usluga
  • Stalno usavršavanje zaposlenika kako bi se povećala kvaliteta rada

Zaposlenici odgovorni za provođenje nadzora neovisni su i nepristrani u provođenju nadzora te oslobođeni od svih trgovačkih, financijskih i drugih pritisaka osoba ili organizacija unutar ili izvan Croatiainspecta koji bi mogli utjecati na njihove odluke.

Croatiainspect i osoblje ne obavlja djelatnosti nespojive s njegovim neovisnim mišljenjem i poštenjem u odnosu na nadzorne djelatnosti. Posebno, Croatiainspect ni na koji način nije uključen u zamisao, proizvodnju, opskrbu, postavljanje, uporabu ili održavanje predmeta koje nadzire ili sličnih konkurentskih predmeta.

Sve zainteresirane strane imaju pristup uslugama Croatiainspecta te ne postoje nikakvi financijski ili neki drugi razlozi koji bi to spriječili.

Croatiainspect u okviru svojih mogućnosti provoditi će neprekidno usavršavanje i izobrazbu svojih zaposlenika kako bi osigurao stalno poboljšanje sustava kvalitete, a time i kvalitetu samih usluga.

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference