• info@croatiainspect.hr

 • +385(0)1/4874-777

 • +385(0)1/4873-728

Kontrola nafte i tekućih naftnih goriva

Kontrola nafte i tekućih naftnih goriva

Ustrojen je sustav i dobivena ovlasnica osposobljenosti nadzorne ustanove vrste 'A'  prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 još daleke 2004. godine a za široki opseg djelovanja, što je opisano u prilogu naše akreditacije.

Inspektori Croatiainspect-a su certificirani prema propisima IFIA-e (INTERNATIONAL FEDERATION OF INSPECTION AGENCIES) čiji su programi certificiranja prihvaćeni širom svijeta. 

Naši inspektori su certificirani za inspekciju:

 • sirove nafte
 • tekućih naftnih goriva
 • ukapljenog naftnog plina
 • biodiesela

U redovitom poslovanju dnevno vrši provjeru i utvrđivanje sukladnosti kontroliranih proizvoda s odgovarajućim zahtjevima za te proizvode u sljedećim aktivnostima nadzora:

 • uzorkovanje i rukovanje uzorcima
 • mjerenje i obračun količina
 • analiza elemenata kvalitete
 • ocjena rezultata analiza
 • izdavanje mišljenja i nalaza inspekcijskog postupka

Kontakt E-mail: nafta@croatiainspect.hr

Korisnici nas mogu angažirati za obavljanje sljedećih usluga na području cijele Europe, i posebno Mediterana:

Kontrola količina

Postupci prijevoza i skladištenja tekućih tereta u velikoj mjeri sadrže rizike gubitaka i to kako za kupca tako i za njihova prodavatelja.

S ekipom dobro obučenih i iskusnih inspektora, te korištenjem suvremene opreme i uređaja, pružamo uslugu kontrole količina sirove nafte, naftnih derivata, kemikalija i sličnih tereta čime se znatno umanjuje mogućnost nastajanja gubitaka.
Kontrola količina tekućih tereta, obavlja se mjerenjem razine u spremnicima – suhozemnim, brodskim, željezničkim ili auto cisternama. Na zahtjev korisnika usluge, kontrola se može izvršiti i vaganjem. Kontrola količine pri transportu izvodi se stalnim nadzorom nad postupcima prijevoza, te mjerenjem protoka u cjevovodima. Okončanjem kontrole izdaju se odgovarajući dokumenti kontrole o utvrđenoj količini robe. Također smo u mogućnosti korisnicima pružiti uvid u stanje pri transportu ili mirovanju robe u svakom željenom trenutku, bez obzira na doba dana ili godine.

Kontrola kvalitete

Ispitivanja se provode kako bi se odredile vrijednosti elemenata kvalitete određene robe, ali i da bi se provjerile vrijednosti kvalitete robe deklarirane specifikacijom. Ispitivanja će se provesti na uzorcima robe koji su izuzeti na propisani način, ali jednako tako i na donesenom uzorku. Osim usluga ispitivanja djelatnici Croatiainspecta rado će pomoći i savjetom, te ukazati na potrebitost određenih ispitivanja, predočiti očekivane vrijednosti pojedinih mjerenja, odgovoriti na svaki upit. Nakon obavljene usluge izdaje se završni dokument kontrole koji svjedoči o utvrđenoj kvaliteti robe. Pored toga, naši inspektori će, imajući neprekidan uvid u tijek ispitivanja, na zahtjev korisnika promptno obaviještavati o trenutnom stanju usluge.

Nakon ispitivanja, inspektori Croatiainspecta će od svake vrste robe izdvojiti reprezentativni uzorak i pohraniti ga. Naknadnim ponovnim ispitivanjem pohranjenih uzoraka mogu se u   svakom trenutku provjeriti i potvrditi prethodno dobiveni rezultati.

Uzorkovanje

Ispitivanjem robe utvrđuje se njena kvaliteta. Međutim, rezultati ispitivanja uvelike će ovisit o vjerodostojnosti izuzetog uzorka robe. Naši inspektori će za korisnika usluge izuzeti uzorak robe na primjeren način, propisan odgovarajućim normama. Takav uzorak će vjerno prezentirati robu u cijelosti. Uzorak robe inspektori će izuzeti iz spremnika ili iz cjevovoda, vodeći brigu o raznim parametrima (gustoća, temperatura, taloženje i sl.), koji utječu na njegovu reprezentativnost. Usluge izuzimanja uzoraka obavljaju se prema potrebi u kontinuitetu 24 sata dnevno, ili pak višekratno, u bilo koje doba dana i godine.

Izuzeti uzorak bit će pohranjen u čvrsto zatvorenoj i zapečaćenoj posudi, označen žigom i etiketom Croatiainspecta. U spremištu posebno namijenjenom čuvanju, uzorak će biti sačuvan kroz vremensko razdoblje koje odredi korisnik usluge.

ISPITNA MJESTA I ADRESE LOKACIJE:

Ispitno mjesto Omišalj

Terminal JANAF-a Omišalj
Poje 2, 51513 Omišalj

   

Ispitno mjesto Sisak

Terminal JANAF-a Sisak
Capraške poljane 47b, 44000 Sisak

   

Ispitno mjesto Zadar

Terminal Tankerkomerca Zadar – Gaženica
Gaženica bb, 23000 Zagreb

             

Ispitno mjesto Virje

Terminal JANAF-a Virje
Paromlinska 17, 48326 Virje

   

Ispitno mjesto Slavonski Brod

Terminal JANAF-a Slavonski Brod
Zadubravlje, Vrpska 2, 35212 Garčin

   

Ispitno mjesto Sotin

Mjerna stanica JANAF-a Sotin
32232 Sotin

Ispitno mjesto Žitnjak

Terminal JANAF-a Žitnjak - Zagreb
Slavonska 64, 10000 Zagreb

           

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference