• info@croatiainspect.hr

  • +385(0)1/4874-777

  • +385(0)1/4873-728

EU projekt

EU projekt

                                        

      Europska unija

Zajedno do fondova EU

Društvo CROATIAINSPECT d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Jačanje konkurentnosti tvrtke CROATIAINSPECT d.o.o. primjenom IKT rješenja“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Provedba projekta započela je 1. kolovoza 2019. godine, a trajanje projekta je 12 mjeseci, odnosno do 1. kolovoza 2020. godine.

Sažetak projekta: Predloženi projekt ima za cilj jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti tvrtke. Centralni problem tvrtke predstavljaju suboptimalni poslovni procesi i primjena neadekvatnih IKT sustava što posljedično dovodi do smanjene konkurentnosti i smanjene produktivnosti rada.

Navedeni problem adresirati će se nabavom i implementacijom novog IKT rješenja i opreme što će rezultirati značajnim podizanjem produktivnosti, tehnološke razine i konkurentnosti te naposljetku optimizacijom poslovnih procesa i integracijom poslovnih funkcija. Ciljne skupine projekta su tvrtka i njeni zaposlenici, a osim njih, značajne koristi će imati i poslovni partneri i klijenti tvrtke te krajnji korisnici njihovih usluga.

 

Ukupna vrijednost projekta: 553.157,50 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 442.526,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 287.641,90 HRK

 

Više informacija možete saznati na linku:

https://strukturnifondovi.hr/

 

 Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke CROATIAINSPECT d.o.o.

Contact us

+385(0)1/4874-777

40 years of work

Check our references